BATTERI

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Av prak­tis­ke og sik­ker­hets­mes­si­ge grun­ner, sit­ter bat­te­ri­et i en se­pa­rat kar­bon­fi­ber­boks. Hva det inne­hol­der er su­per­hem­me­lig, men det be­står av et stort an­tal li­tiumion­cel­ler og vei­er rundt 300 kg. Bat­te­ri­et hol­der ik­ke he­le lø­pet, så fø­rer­ne må gjø­re et de­pot­stopp for å byt­te bil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.