Hva skjer med opp­lys­nin­ge­ne om meg på nett når jeg dør?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Fir­ma­er som lag­rer sli­ke opp­lys­nin­ger har for­skjel­li­ge ru­ti­ner for å hånd­te­re det­te. Data som fin­nes på en be­tals­ide slet­tes for­mo­dent­lig når be­ta­lin­ge­ne slut­ter å kom­me. Når det gjel­der gra­tis­si­der, er det ik­ke lett å for­ut­si hvor­dan det går. Ya­hoo! nek­tet for ek­sem­pel å over­late en ung manns epost­mel­din­ger til for­eld­re­ne hans, til tross for at en dom­stol be­ord­ret dem til det. Face­bo­oks po­li­cy er å gjø­re om den av­dø­des pro­fil til en minne­side, der­som et fa­mi­lie­med­lem in­for­me­rer fir­ma­et om døds­fal­let. Da kan ven­ner og be­kjen­te gå inn på si­den og kon­do­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.