Hvorfor gjør knu­ter et tau sva­ke­re?

Visste Du At? (Norway) - - MATEMATIKK OG FYSIKK -

Alle som er av­hen­gi­ge av et sterkt tau, pas­ser nøye på at det ik­ke opp­står knu­ter. En knu­te kan nem­lig øke sjan­sen for at tau­et ry­ker med he­le 50 %. År­sa­ken er at tau­et strek­kes mer på knu­tens ut­side, der om­kret­sen er stør­re enn på inn­si­den. Lengde­for­skjel­len ska­per en svak­het i tau­et un­der be­last­ning, og der­for ry­ker det let­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.