Fin­nes det uli­ke ty­per øre­voks?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Ba­re to. Den van­ligs­te øre­vok­s­en er den våte. Den ble ut­vik­let for å trans­por­te­re døde hud­cel­ler ut av øre­gan­gen. Øre­voks be­står av 60 % hud som bin­des sam­men til en brun klump ved hjelp av uli­ke sek­re­ter. Imid­ler­tid fin­nes det en re­ces­siv gen­muta­sjon som gir en an­nen sek­ret­blan­ding og ska­per tørr, klum­pe­te øre­voks. Den­ne mu­ta­sjo­nen er van­lig blant ja­pa­ne­re og ame­ri­kans­ke urin­vå­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.