Hvorfor blir folk sin­te når de blir sult­ne?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Når man ik­ke har spist på len­ge, er blod­suk­ker­ni­vå­et lavt. Det gjør at man får kor­te­re lun­te. I en stu­die ga psy­ko­lo­ger gif­te par hver sin voo­doo­duk­ke som skul­le re­pre­sen­te­re part­ne­ren. 21 kvel­der på rad mål­te fors­ker­ne blod­suk­ker­ni­vå­et de­res, og ba dem stik­ke det an­tall nå­ler i duk­ken som re­pre­sen­ter­te hvor sin­te de var. Del­ta­ger­ne med la­vest blod­suk­ker­nivå stakk inn flest knappe­nå­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.