Hva er den in­ter­pla­ne­ta­ris­ke mo­tor­vei­en?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Rom­myn­dig­he­ter som Na­sa, plei­er å bru­ke pla­ne­te­nes gra­vi­ta­sjons­felt for å gi rom­son­der skyss mot sitt en­de­li­ge mål. På slutten av 1970-tal­let be­gyn­te rom­fors­ker­ne å teg­ne opp vei­er mel­lom pla­ne­te­ne og sate­lit­te­ne de­res, der det gikk an å ut­nyt­te den­ne driv­stoff­be­spa­ren­de ef­fek­ten. Vei­net­tet de be­skrev ble he­ten­de den in­ter­pla­ne­ta­ris­ke mo­tor­vei­en, og nå bru­kes den til å ut­fors­ke det ytre rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.