HVOR­DAN GÅR AST­RO­NAU­TER PÅ DO?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

«Num­mer én» gjø­res i en trakt som sit­ter på en slan­ge som fun­ge­rer om­trent som en støv­su­ger. Når de skal gjø­re «num­mer to», står de over et hull på stør­rel­se med et av­løps­rør, og set­ter føt­te­ne i fot­bøy­le­ne. Av­fø­rin­gen sam­les i en pose, som så for­seg­les og su­ges inn i en be­hol­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.