DEKK

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Dek­ke­ne som bru­kes er 457 mm mønst­re­de all­værs­dekk fra Miche­lin, og fø­re­ren får ba­re fem sett dekk der­som kon­kur­ran­sen går over én dag. I en F1-kon­kur­ran­se får fø­re­ren der­imot 20 sett med dekk for en tre­da­gers­kon­kur­ran­se: 13 til tørt un­der­lag og res­ten til vått un­der­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.