Hvorfor bru­ker vi ti­talls­sys­te­met?

Visste Du At? (Norway) - - MATEMATIKK OG FYSIKK -

Det mest lo­gis­ke sva­ret er at vi har ti fing­re som vi kan bru­ke til å reg­ne og til å vise sva­ret med. Det kan være år­sa­ken til at man­ge kul­tu­rer bru­ker ti­talls­sys­te­met. Men for­kla­rin­gen er ik­ke vann­tett. Noen ame­ri­kans­ke ur­folk be­stem­te seg for at det hol­der med én hånd, og de bru­ker fem­talls­sys­te­met med grunn­tall fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.