KAN FISKER SE I MØR­KET?

Visste Du At? (Norway) - - DJUR -

De «ser» ik­ke i or­dets ret­te for­stand, men de trykk­føl­som­me or­ga­ne­ne som strek­ker seg langs hver side av krop­pen («den la­te­ra­le lin­je») gjør dem i stand til å kjen­ne trykk­for­and­rin­ger i van­net som for ek­sem­pel kom­mer av at and­re dyr i nær­he­ten be­ve­ger seg. Hai­er og elek­trisk ål har også et spe­si­elt føl­somt or­gan som kan kjen­ne de sva­ke elek­tris­ke sig­na­le­ne fra and­re fisker.

Stör­re vax­mott kan höra fre­kven­ser på hela 300 kHz.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.