ER ØST­LIG PRÆ­RIE­ULV EN NY ART?

Visste Du At? (Norway) - - DJUR -

DNA-tes­ter har vist at hy­bri­den øst­lig præ­rie­ulv («coy­wolf» på en­gelsk) egent­lig ba­re er en va­ri­ant av præ­rie­ul­ven som le­ver i øst­li­ge de­ler av Ca­na­da og USA. De til­pas­nings­dyk­ti­ge «su­per­rov­dy­re­ne» er en krys­ning mel­lom præ­rie­ulv, ulv og hund. På 1900-tal­let før­te av­sk­o­g­ning og jord­bruk til at ar­te­ne pa­ret seg med hver­and­re, men Ca­nis la­t­rans er in­gen egen gen­etisk art ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.