So­ver in­sek­ter?

Visste Du At? (Norway) - - DYR -

Ja. Men de har in­gen øye­lokk, så de luk­ker ik­ke øyne­ne slik som vi gjør. Kak­ker­lak­ker fol­der der­imot sam­men an­te­ne­ne sine når de skal sove, for å be­skyt­te de føl­som­me sanse­or­ga­ne­ne. So­ven­de in­sek­ter tar seg ik­ke ba­re en hvil – so­ven­de kne­le­re lig­ger nær­mest mot un­der­la­get, og so­ven­de bier er vans­ke­li­ge­re å skrem­me opp enn de som ba­re hvi­ler.

For­søk har vist at ba­nan­flu­er som tvin­ges til å hol­de seg våk­ne har vans­ke­li­ge­re for å lære seg å fin­ne fram i en en­kel la­by­rint enn ba­nan­flu­er som får til­strek­ke­lig med søvn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.