HVA BLE FØRST UT­VIK­LET – ØYNE­NE EL­LER ØRE­NE?

Visste Du At? (Norway) - - GENETIKK OG EVOLUSJON -

Øyne­ne kom først, med minst 40 mil­lio­ner års mar­gin. De enes­te vir­vel­løse dy­re­ne som har ører, er landle­ven­de leddyr, og de duk­ket ik­ke opp før for 480 mil­lio­ner år si­den. Eld­re, vir­vel­løse dyr had­de an­ten­ner som kun­ne opp­fat­te vi­bra­sjo­ner i van­net, men det er ik­ke helt det sam­me som å høre. Tri­lo­bit­ter had­de der­imot kom­plek­se, sam­men­sat­te øyne al­le­re­de for 521 mil­lio­ner år si­den. Enk­le punkt­øy­ne uten lin­se duk­ket tro­lig opp for 570 mil­lio­ner år si­den, sam­ti­dig med de første fler­celle­de dy­re­ne.

Øyne­ne sy­nes ty­de­lig på den­ne tri­lo­bit­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.