HVORFOR ER DET KAL­DE­RE PÅ HØYE FJELL, NÅR TOP­PEN ER NÆR­ME­RE SOLA?

Visste Du At? (Norway) - - GENETIKK OG EVOLUSJON -

Av­stan­den til sola er om­trent 150 mil­lio­ner kilo­me­ter, og selv på top­pen av Mount Eve­rest kom­mer du ba­re knap­pe 9 kilo­me­ter nær­me­re. Det er alt for lite til at det skal kjen­nes var­me­re. I den høy­den fin­nes ba­re en tiende­del av atmo­sfæ­ren. Etter­som det atmo­sfæ­ris­ke tryk­ket er så lavt, blir det uut­hol­de­lig kaldt: -55 °C. Om bord i et fly kan pas­sa­sje­rer og be­set­ning hol­de var­men ved hjelp av varm­luft fra kom­pres­so­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.