BLIR VER­DENS­HA­VE­NE SALTERE?

Visste Du At? (Norway) - - PLANETEN VÅR -

Hav­vann sma­ker salt for­di reg­net som tref­fer bart fjell fri­gjør na­tri­um og klor og skyl­ler det med seg ut i ha­vet. Det er nem­lig dis­se to for­bin­del­se­ne som sam­men dan­ner mi­ne­ra­let hav­salt. Det rå­der in­gen tvil om at ver­dens­ha­ve­ne har blitt saltere med ti­den. Den vir­ke­li­ge gå­ten er hvorfor ha­ve­ne ik­ke er helt met­te­de med salt og like liv­løse som Døde­ha­vet. Av en el­ler an­nen grunn har kon­sen­tra­sjo­nen lig­get på ba­re noen få pro­sent i minst en halv mil­li­ard år. Én teori er at van­net for­dam­per fra vid­strak­te, matte­lik­nen­de bak­te­rie­ko­lo­ni­er i kyst­la­gu­ner, der sal­tet lag­res ved kys­ten og ik­ke kan lø­ses i ha­vet igjen.

Dö­da ha­vet är unge­fär tio gån­ger så salt som van­ligt hav­svat­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.