Står flag­get fort­satt på må­nen?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

To­talt ble det satt seks flagg på må­nen – ett for hver Apol­lo­lan­ding. Apol­lo 11-flag­get sto for nær måne­far­tøy­et, og ble slått over ende da Arm­s­trong og Ald­rin let­tet igjen. Men bil­der fra rom­son­den Lu­nar Recon­nais­san­ce Or­bi­ter har så høy opp­løs­ning at det er mu­lig å se at de and­re fem flag­ge­ne fort­satt står der. Etter­som de ble lagd i van­lig ny­lon, har imid­ler­tid so­len ble­ket dem hvi­te for len­ge si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.