Hvor lav has­tig­het kan et fly ha, og li­ke­vel hol­de seg i luf­ten?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Tek­nisk sett er det­te den så­kal­te «stei­le­has­tig­he­ten», der luf­ten pas­se­rer over vin­ge­ne til­strek­ke­lig raskt til å at fly­et ik­ke skal mis­te høy­de. For små­fly kan den­ne has­tig­he­ten være un­der 50 km/t. Men ved så lave has­tig­he­ter blir fly­et lett usta­bilt, og kan kan­skje ik­ke let­te fra rulle­ba­nen. For å fly­te sik­kert og sta­bilt, må rute­fly der­for kom­me opp i be­trak­te­lig høy­ere has­tig­he­ter – gjer­ne rundt 250 km/t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.