Kan man vir­ke­lig bli så redd at man får hvitt hår?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Hår­cel­le­ne pro­du­se­rer hydro­gen­per­ok­sid, den sam­me for­bin­del­sen som bru­kes til å ble­ke hå­ret ly­se­re. Nor­malt bry­tes den­ne for­bin­del­sen ned av en­zy­met ka­ta­la­se, men krop­pens pro­duk­sjon av ka­ta­la­se blir la­ve­re med al­de­ren, og da ble­kes hå­ret hvitt el­ler grått. Men hå­ret kan ba­re grå­ne i den far­ten det vokser ut fra ro­ten, for når det har blitt syn­lig på ho­det, er det al­le­re­de dødt. I teori­en vil stress kun­ne få det mør­ke hå­ret til å løs­ne, slik at ba­re det hvi­te står igjen, men det fin­nes in­gen vi­ten­ska­pe­lig do­ku­men­ter­te be­vis på at det noen gang har skjedd på grunn av red­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.