Rus­ter me­tall i rom­met?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Ja, for­bløf­fen­de nok. Jor­das atmo­sfæ­re inne­hol­der ok­sy­gen opp til 700 km høy­de (ISS har sin ba­ne ved 400 kilo­me­ters høy­de). I den­ne høy­den be­står ok­sy­ge­net ba­re av ett atom, og er der­for mer re­ak­tivt. Alu­mi­ni­um og rust­fritt stål dan­ner et be­skyt­ten­de ok­sid­lag og rus­ter der­for ik­ke, men sølv og jern kor­ro­de­rer raskt i en om­løps­bane i lav høy­de. I det ytre rom sør­ger der­imot man­ge­len på ok­sy­gen for at in­gen­ting rus­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.