LYKKENS TOPP 20-LISTE

(Kil­de: World Hap­pi­ness Re­port 2017)

Vitenskapens vei til lykken - - Vitenskapelig Lykke -

Nor­ge 1

Dan­mark 2

Is­land 3

Sveits 4

Fin­land 5

Ne­der­land 6

Ca­na­da 7

New Zea­land 8

Aust­ra­lia 9

Sve­ri­ge 10

Israel 11

Cos­ta Ri­ca 12

Øs­ter­rike 13

USA 14

Ir­land 15

Tysk­land 16

Bel­gia 17

Lux­em­burg 18

Stor­bri­tan­nia 19

Chi­le 20

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.