1 Trapp ned bru­ken grad­vis

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

SLIK FÅR DU OG MO­BI­LEN ET HAR­MO­NISK SAMLIV

Psy­ko­log­spe­sia­list og eks­pert på ak­ti­vi­tets­av­hen­gig­het, Mark Griffiths, har fem tips til hvor­dan du og mo­bi­len din får det bed­re sam­men.

Tran­gen til å sjek­ke mo­bi­len kan være som en ube­visst, gam­mel vane. For noen er det vans­ke­lig å bare la det gå noen mi­nut­ter uten å sjek­ke mo­bi­len. Hvis det­te lå­ter kjent, kan du prø­ve 15 mi­nut­ter uten å sjek­ke. Når du opp­da­ger at det går an, kan du øke tids­rom­met til 30 mi­nut­ter, så en ti­me, og så to ti­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.