De lyk­ke­ligs­te lan­de­ne i ver­den

Vitenskapens vei til lykken - - Innhold -

Det­te kar­tet vi­ser at man­ge av de fat­tigs­te lan­de­ne i ver­den også er blant de minst lyk­ke­li­ge. Men det må være noe bra med si­estas og fiestas, et­ter­som re­la­tivt fat­ti­ge land i La­tin-ame­ri­ka er like lyk­ke­li­ge som and­re land i ver­den. USA har rast fra 3. til 14. plass i lø­pet av de sis­te ti åre­ne. Det­te for­kla­res med mind­re so­si­al støt­te, øken­de ulik­het og kor­rup­sjon.

Det kan se ut som om lyk­ken kan kjø­pes for pen­ger – til en viss grad …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.