2 Finn ut hvor mye tid du bru­ker

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Du kan las­te ned en app som over­vå­ker ti­den du bru­ker på in­ter­nett. (Mo­ment og Antisoci­al er to ek­semp­ler.) Da blir du klar over pro­ble­met – som er førs­te skritt mot løs­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.