4 Rens og rydd i kon­tak­te­ne

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Hvor man­ge av ven­ne­ne på nett snak­ker du egent­lig med? Du kan re­du­se­re vars­lin­ger og for­styr­rel­ser ved å slet­te kon­tak­ter på so­sia­le medi­er, mel­de deg av grup­per som du har lite ut­byt­te av, og fjer­ne ubruk­te ap­per. Du bør også vur­de­re å slet­te spill som stje­ler mye tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.