5 Lær deg å ven­te

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Kjenn på for­de­le­ne ved å ikke sjek­ke mo­bi­len kon­stant. Når du ven­ter med å sva­re på en mel­ding, skri­ver du kor­te­re enn hvis du sva­rer med en gang. Ved å ven­te frigjør du også tid du kan bru­ke på and­re ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.