FÅ MER UT AV HVER ØVELSE

Kne­bøy, pushups og and­re tra­di­sjo­nel­le øvel­ser byg­ger slan­ke musk­ler, og med noen få jus­te­rin­ger kan du få mer styr­ke og mak­si­me­re re­sul­ta­te­ne.

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Adam Camp­bell

Kropps­vekts­tre­ning og and­re tra­di­sjo­nel­le øvel­ser (som benk­press) er noen av de mest ef­fek­ti­ve øvel­se­ne for å stram­me og for­me hver centi­me­ter av krop­pen din. De byg­ger dess­uten im­po­ne­ren­de kjerne­mus­ku­la­tur og gir deg der­med et sexy, slankt ut­se­en­de. Men vil du høs­te enda fle­re for­de­ler for krop­pen din, må du ta et skritt vi­de­re og ut­ford­re deg selv når du har lært å gjø­re øvel­se­ne i blin­de.

Med noen få jus­te­rin­ger kan du bli mer ef­fek­tiv på tre­nings­sen­te­ret (el­ler hjem­me!) og svi av mer fett. Her er det noen enk­le triks for å opp­gra­de­re seks av de beste øvel­se­ne for å for­me drømme­krop­pen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.