Vek­sel­ro­ing

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 2 -

Plas­ser deg i pushup-stil­ling med hen­de­ne hvi­len­de på ma­nua­ler ( A). Bøy høy­re al­bue for å løf­te ma­nua­len til side for over­krop­pen mens du hol­der hofte­bei­na pe­ken­de mot gul­vet ( B). Senk ma­nua­len for å ven­de til­ba­ke til start. Av­slutt alle re­pe­ti­sjo­ner, og gjen­ta på mot­satt side.

A

B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.