Syk­ling

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 2 -

Ligg på ryg­gen med hen­de­ne bak ho­det. Bøy knær­ne og løft føt­te­ne idet du løf­ter over­krop­pen. Hold skul­der­bla­de­ne og bei­na løf­tet og ro­ter høy­re al­bue mot venst­re kne og strekk ut høy­re bein ( A). Bytt kjapt si­der ( B) for å full­fø­re en re­pe­ti­sjon.

A B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.