Chinup

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

De bur­de egent­lig kal­les, chest-ups. Det er for­di du bør sik­te på å dra brys­tet (ikke ha­ken!) til stan­gen for å høs­te maks kropps­styr­ken­de for­de­ler. Gjør du det, hind­rer du deg selv i å sto­le på bi­cep­se­ne og ak­ti­ve­re musk­le­ne rundt skuld­re­ne bed­re. Re­sul­ta­tet: mer styr­ke i over­krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.