Pushup

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

Å leg­ge hen­de­ne flatt på gul­vet un­der pushups kan an­stren­ge hånd­led­de­ne. I ste­det kan du ta tak i hånd­ta­ke­ne på et par seks­kan­te­de ma­nua­ler. Det­te bi­drar til å ret­te ut hånd­led­de­ne og let­te tryk­ket – slik at du kla­rer så man­ge re­pe­ti­sjo­ner som mu­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.