2x

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

Øk­nin­gen i fettap når folk tren­te hele krop­pen tre da­ger i uken, sam­men­lik­net med å tre­ne hver mus­kel­grup­pe bare én gang i uken, iføl­ge fors­ke­re ved Uni­ver­sity of Ala­ba­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.