2,5 x

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

Øk­ning i styr­ke folk fikk da de sen­ket en vekt sak­te og løf­tet den raskt, sam­men­lik­net med å gjø­re hver re­pe­ti­sjon i ro­lig, sak­te tem­po.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.