VÆR ÅPEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Man­gel på na­tur­lig fer­dig­het er ikke grun­nen til at kne­bøy kan fø­les så ube­ha­ge­lig.

My­te

NÅR VI KOM­MER I VOKSEN ALDER, BLIR KNE­BØY NATURLIGVIS UBE­HA­GE­LIG.

Sann­het

Mang­len­de kne­bøy­tek­nikk kan hand­le mind­re om vår mod­ne kropp og mer om vår kul­tur, sier Hoo­gen­boom. I man­ge asia­tis­ke land sit­ter man mye på huk, noe ame­ri­ka­ne­re og euro­pe­ere gjør mind­re av. Øvelse gjør mes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.