6 KNE­BØY MED HEVEDE HÆLER

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Best for: Fla­te føt­ter

Din man­gel på fot­bue gjør det vans­ke­lig å leg­ge vek­ten på hæ­le­ne. Å løf­te opp hæ­le­ne kan bi­dra til å for­de­le vek­ten bak­over igjen, der den hø­rer til, og gjør hver re­pe­ti­sjon mer ef­fek­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.