KNE­BØY MED MA­NUA­LER

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Best for: Asym­me­tri

Å hol­de en vekt i hver hånd når du sen­ker deg ned i en kne­bøy, hjel­per deg til øye­blik­ke­lig å opp­da­ge og kor­ri­ge­re om du le­ner deg til den ene si­den: Hvis en av ma­nua­le­ne er nær­me­re gul­vet enn den and­re, er det ty­de­lig at noe er feil. Jobb med å hol­de vek­te­ne jev­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.