Re­du­se­re rygg­vondt

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Så len­ge le­gen din ikke har noe imot det, prøv sak­te og kon­trol­ler­te frontknebøy el­ler kne­bøy med kasse, 3 til 5 sett à 5 re­pe­ti­sjo­ner. Tenk på å sta­bi­li­se­re hof­te­ne og stram­me ma­gen for hver re­pe­ti­sjon – det er nøk­ke­len til å styr­ke musk­le­ne i ryg­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.