For­me rum­pa

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Kne­bøy med stang (se mot­satt side) ut­ford­rer krop­pens bakre kje­de. 2 til 3 gan­ger per uke kan du ut­fø­re 3 til 5 sett à 6 til 10 re­pe­ti­sjo­ner, med 60 til 70 pro­sent av maks­vek­ten din. Gjør det sak­te og stram sete­musk­le­ne i hver re­pe­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.