STYRK DEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 6 -

Legg to el­ler tre sett av føl­gen­de øvel­ser inn i tre­nings­pro­gram­met ditt opp­til to el­ler tre da­ger per uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.