Ro­ing i pushup-po­si­sjon

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Plas­ser deg i pushup-po­si­sjon med hen­de­ne hvi­len­de på ma­nua­ler og føt­te­ne i litt mer enn hofte­bred­des av­stand ( A). Trekk den ene vek­ten mot si­den av brys­tet ( B). Senk og gjen­ta på den and­re si­den. Det er én re­pe­ti­sjon.

A Hof­te­ne bør være pa­ral­lel­le med gul­vet, ikke vri deg fra side til side. B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.