T-pushup

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Ut­før en pushup ( A) og idet du pres­ser deg til­ba­ke til start, ro­ter til høy­re og løft høy­re arm over ho­det ( B). Vend til­ba­ke til start og gjen­ta, den­ne gang med å ro­te­re til venst­re. Det er én re­pe­ti­sjon.

A B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.