Aldri pla­tå

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Når krop­pen din be­gyn­ner å bli vant til dis­se øvel­se­ne, øker du in­ten­si­te­ten ved å hol­de på len­ger el­ler øke stør­rel­sen på vek­te­ne du bru­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.