Side­ut­fall og ro­ing

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Hold et par ma­nua­ler langs si­de­ne og ta et skritt til høy­re, senk deg i et side­ut­fall og be­veg vek­te­ne mot gul­vet mens du hol­der ryg­gen strak ( A). Bøy al­bu­ene ut til si­de­ne for å løf­te ma­nua­le­ne ( B). Senk ar­me­ne og re­ver­ser be­ve­gel­sen for å ven­de til­ba­ke til stå­en­de. Gjen­ta på den and­re si­den. Det er én re­pe­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.