Lig­gen­de om­vendt eks­ten­sjon

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Ligg på ryg­gen med hof­te­ne og knær­ne bøyd i 90 gra­ders vin­kel, og hold et par ma­nua­ler rett over skuld­re­ne med hånd­fla­te­ne mot hver­and­re ( A). I én be­ve­gel­se stram­mer du ma­gen og sen­ker sak­te vek­te­ne bak deg og strek­ker ut bei­na. Før armer og bein så nært gul­vet som mu­lig uten å be­rø­re det ( B). Hold, og re­ver­ser for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.