Plan­ke–spi­der­man-eks­ten­sjon

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Start i planke­po­si­sjon med un­der­ar­me­ne på gul­vet, al­bu­ene rett un­der skuld­re­ne og stra­ke bein. Krop­pen din bør dan­ne en rett lin­je ( A). Bøy høy­re kne mot ut­si­den av høy­re al­bue ( B), og strekk det ut rett bak deg mens du hol­der fo­ten opp fra gul­vet ( C). Hold, og senk fo­ten til un­der­la­get. Bytt bein og gjen­ta på den and­re si­den. Det er én re­pe­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.