Sikt høy­ere

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 12 -

Kalori­for­bren­nings­tal­le­ne på en­kel­te ma­ski­ner kan være tem­me­lig unøy­ak­ti­ge. Som hjelp til å be­kjem­pe det­te, øk mål­for­bren­nin­gen din med 30 pro­sent, sier Lau­ra Stre­eper, tre­nings­fy­sio­log på Hu­man Per­for­mance Cen­ter ved Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia i San Fran­cis­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.