AVSLUTNING

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Full­før den­ne av­slut­nin­gen i to de­ler for å svei­ve i gang fett­for­bren­nings­ma­ski­nen og sør­ge for at krop­pen svir av ka­lo­ri­er i fle­re ti­mer et­ter at du har full­ført treningen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.