TO-PLAN­KE-JACK, STJER­NE MED HOPP

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

(Se mot­satt side). Start i pushup-stil­ling med hen­de­ne un­der skuld­re­ne ( A). Stram ma­gen og hopp med beg­ge bei­na ut til si­de­ne ( B), til­ba­ke inn igjen, og så ut og inn igjen. Hopp fram­over med bei­na ( C), og hopp så høyt du kan mens du åp­ner ar­me­ne og bei­na i luf­ten og dan­ner en stjer­ne ( D). Land mykt og gå inn i pushup-stil­ling for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør så man­ge du kla­rer på 30 se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.