Ek­sen­trisk ett­beins kne­bøy til kasse

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Stå på venst­re bein med høy­re fot løf­tet og ar­me­ne ut­strakt rett foran deg i skul­der­høy­de ( A). Hold brys­tet oppe, skyv hof­te­ne til­ba­ke og bøy venst­re kne for å sen­ke deg sak­te ned på kas­sen ( B). Vend til­ba­ke til start­po­si­sjon, og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.