Ek­sen­trisk pushup

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Plas­ser hen­de­ne i skul­der­bred­de på gul­vet og strekk ut bei­na bak deg slik at krop­pen dan­ner en rett lin­je fra hode til hæler ( A). Stram ma­gen og bøy al­bu­ene for å sen­ke krop­pen så sak­te som mu­lig til gul­vet ( B).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.