Ek­sen­trisk chinup

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Stå på en kasse el­ler benk plas­sert un­der en chinup-stang; ta tak i stan­gen med un­der­hånds­grep og hopp av kas­sen el­ler ben­ken for å løf­te ha­ken over stan­gen ( A). Senk deg ned så sak­te som mu­lig ( B). Når ar­me­ne er helt ut­strakt, slip­per du stan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.